Centrum podpory podnikání Praha vyvíjí činnost ve dvou oblastech – za prvé je to reintegrace osob opouštějící prostředí českých věznic zpět na trh práce, za druhé podpora žen a rodičů v návratu do zaměstnání (po mateřské, resp. rodičovské dovolené), nebo pomoc při startu vlastního podnikání. Pro obě tyto oblasti pro Vás spravujeme specializované webové stránky.Workshop k zaměstnávání odsouzených v Rýnovicích

19.05.2016

V rámci spolupráce Svazu průmyslu a dopravy, Vězeňské služby ČR a Centra podpory podnikání Praha, o.p.s. se 4. května uskutečnil ve Věznici Bělušice workshop k zaměstnávání odsouzených. Šlo o další akci s cílem zvýšit zaměstnanost odsouzených.
Více informací

Workshop v Rýnovicích proběhl úspěšně

13.04.2016

Dne 12. dubna proběhl ve Věznici Rýnovice Workshop k zaměstnávání odsouzených. Této vydařené akce, jejíž cílem bylo získat pro odsouzené více pracovních míst, se zúčastnilo 46 osob, z toho 22 firem, pro nás tedy, 22 potenciálních zaměstnavatelů.
Více informací

Workshopy se zaměstnavateli

05.03.2016

Přijměte pozvání Centra podpory podnikání Praha, o.p.s. na workshopy se zaměstnavateli na téma „Získejte nového zaměstnance s příspěvkem“ za účasti zástupců Probační služby ČR, Vězeňské služby ČR a Úřadu práce ČR v rámci projektu "Reintegrační program" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce,

Jedná se o tyto termíny a místo konání:

Středočeský kraj - 21.3. ÚP Příbram
Pozvánka
Karlovarský kraj - 22.3. ÚP Karlovy Vary
Pozvánka
Praha 31.3. - Hospodářská komora Praha
Pozvánka
Ústecký 4.4. - ÚP Ústí nad Labem
Pozvánka
Pardubický kraj - 7.4. Hospodářská komora Pardubice
Pozvánka
Liberecký kraj 12.4. - Věznice Rýnovice
Pozvánka
Plzeňský kraj 18.4. - ÚP Plzeň
Pozvánka
Jihočeský kraj 20.4. - ÚP České Budějovice
Pozvánka
Ostravský kraj 26.4. - ÚP Ostrava
Pozvánka
Brněnský kraj 28.4. - ÚP Brno
Pozvánka

Více informací a potvrzení účasti pro dané termíny provádějte na tel: +420 312 610 103, nebo na emailu radana.hajkova@cppp.cz

Podpořte naší neziskovku běžným nákupem

26.1.2016

Nakupujte za běžné ceny a pomozte naší neziskové organizaci sehnat peníze na další projekty pro maminky po RD či osoby opouštějící výkon trestu.