CPPP prezentovalo na celorepublikové poradě ředitelů věznic výsledky reintegračního programu

První dva červnové dny patřily v Zotavovně VS ČR Přední Labská celorepublikové poradě ředitelů vazebních věznic a věznic, Akademie VS ČR, Středního odborného učiliště VS ČR, náměstků GŘ a ředitelů odboru Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Setkání zahájil generální ředitel Vězeňské služby ČR brig. gen. Mgr. Petr Dohnal, který pozval organizaci CPPP, o.p.s., aby zde vystoupila s tématem zaměstnávání osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

CPPP, o.p.s. tak na tomto setkání prezentovalo dosavadní výsledky reintegračního programu v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který realizuje Probační a mediační služba ČR. Celkový projekt je předkládán v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a využívá zkušeností, dobré praxe a know-how švýcarských expertů z oblasti probace a sociální práce v trestní justici na území celé České republiky.

„V rámci tohoto rozsáhlého projektu realizuje naše organizace reintegrační program využitelný pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří si mohou v průběhu projektu žádat o podmíněné propuštění“, říká Bc. Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s..

Cílem projektu je zavést a stabilizovat reintegrační program celkem v pěti věznicích – Oráčov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov, Stráž pod Ralskem a Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava. CPPP, o.p.s. zajišťuje odsouzeným trénink finanční gramotnosti, spolupracuje s lokálními zaměstnavateli, realizuje rekvalifikační či jiné relevantní kurzy a v neposlední řadě zajišťuje i mentoring.

„V současné době máme proškolených celkem 97 klientů, z toho 15 žen a 82 mužů z řad odsouzených, 15 proškolených specialistů vězeňské služby, 45 proškolených specialistů Probační a mediační služby a celkem 61 mentorů, kteří dohlížejí na klienty po propuštění“, dodává Kovář.

CPPP, o.p.s. na celorepublikové poradě představilo i nový projekt Dluhové poradny v rámci postpenitenciární péče, díky kterému nabízí bezplatnou pomoc v oblastech zadlužení a nezaměstnanosti osobám propuštěným z výkonu trestu nebo vykonávajícím alternativní trest.

Celá tisková zpráva ve formátech doc a pdf

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Ctiborova 3091
272 01 Kladno
tel: +420 312 610 103
mail: cppp@cppp.cz
www.cppp.cz

Odkazy