Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác 2019 s MHMP

Zastáváme většinový názor, že z resocializace a postupné reintegrace trestaných osob v konečném důsledku neprofituje jen podpořený propuštěný, ale celá společnost. Snažíme se proto identifikovat důvody jeho trestné činnosti a podchytit příčiny už v době výkonu trestu. Jedná se o tzv. penitenciární péči, tedy takovou, která se provádí uvnitř nápravného zařízení. Věznice sice disponují tzv. výstupním oddělením, které má připravit vězně na návrat do společnosti, ale vzhledem k podfinancování celého českého vězeňství, není tento nástroj vždy plně rozvinut. Proto jsme i letos realizovali projekt ve věznici Praha Pankrác.

Cílem bylo realizovat odborné vzdělávání a motivačně-poradenský program, kde bylo podpořeno celkem 14 osob, z nichž, 10 osob tyto programy úspěšně dokončilo a získalo certifikát o nové kvalifikaci. Celkem pro cca 10 osob nabízíme pracovní uplatnění tak, aby po propuštění z výkonu trestu získali kvalifikované pracovní místo.

Dále s CS je nastavena aktivita týkající se dluhového poradenství. Tato aktivita pomůže CS pochopit problémy zadluženosti a získání základní představy jak svojí dluhovou situaci řešit. Projektový tým zajišťuje klientům zmapování stávající situaci dlužníka, objasňuje práva a povinnosti dlužníka, věřitele, exekutora či insolvenčního správce. Cílové skupině budou objasněny výhody oddlužení a navržení řešení jejich dluhové situace.

Projekt končí 31.12.2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *