Entries by admin

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně 2020 z dotace MHMP

Projekt CPPP, o.p.s. si klade za cíl pokračovat v realizaci reintegračního projektu i v roce 2020, ale ve věznici Praha Ruzyně. Projekt má zajistit opět zlepšení postavení znevýhodněných osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen klientů) na území hlavního města Prahy. Prostřednictvím Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně (dále jen Projekt) bude […]

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác 2019 s MHMP

Zastáváme většinový názor, že z resocializace a postupné reintegrace trestaných osob v konečném důsledku neprofituje jen podpořený propuštěný, ale celá společnost. Snažíme se proto identifikovat důvody jeho trestné činnosti a podchytit příčiny už v době výkonu trestu. Jedná se o tzv. penitenciární péči, tedy takovou, která se provádí uvnitř nápravného zařízení. Věznice sice disponují tzv. […]

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác 2018 s MHMP

Hlavním cílem tohoto projektu je komplexní program vedoucí k reintegraci osob opouštějících prostředí věznice Praha Pankrác. Tento projekt představuje unikátní program, který řeší specifické potřeby cílové skupiny jak v období jejich uvěznění v prostředí věznice Praha Pankrác, tak i po propuštění na svobodu. Věznice bude zapojena jako neformální partner, jehož vkladem je důvěrná znalost cílové […]

Podpořte nás, když nakupujete!

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci. Uděláte to takto: Před nákupem půjdete na http://bit.ly/Podpořte-Centrum-Podnikání-Praha          Vyberete naši organizaci a eshop na kterém chcete nakoupit Nakoupíte, jak jste zvyklí To je celé. Nestojí vás to […]

DMS

DMS První dny na svobodě. Každý teď může přispět částkou 30, 60, 90 Kč našim klientům, bývalým vězňům, kteří se ze dne na den ocitli na svobodě a nedisponují finančními prostředky na stravu a ubytování. Nedostatek peněz v prvních dnech na svobodě je ostatně jednou z hlavních příčin toho, že se takový člověk dostane opět […]

Projekt Probační a mediační služby (PMS)

  Projekt Probační a mediační služby (PMS) Projekt Probační a mediační služby (PMS) Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, kde bylo Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. (CPPP) dodavatelem jednoho  bloku skončil. PMS projekt realizoval v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb […]

CPPP prezentovalo na celorepublikové poradě ředitelů věznic výsledky reintegračního programu

CPPP prezentovalo na celorepublikové poradě ředitelů věznic výsledky reintegračního programu První dva červnové dny patřily v Zotavovně VS ČR Přední Labská celorepublikové poradě ředitelů vazebních věznic a věznic, Akademie VS ČR, Středního odborného učiliště VS ČR, náměstků GŘ a ředitelů odboru Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Setkání zahájil generální ředitel Vězeňské služby ČR brig. gen. […]