Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně 2020 z dotace MHMP

Projekt CPPP, o.p.s. si klade za cíl pokračovat v realizaci reintegračního projektu i v roce 2020, ale ve věznici Praha Ruzyně. Projekt má zajistit opět zlepšení postavení znevýhodněných osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen klientů) na území hlavního města Prahy. Prostřednictvím Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně (dále jen Projekt) bude vyvíjena snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění klientů a zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Cílenými postupy budou snižována rizika, kterých je klient nositelem a která by ho pravděpodobně vedla k opětovnému páchání trestných činů.  Dosavadní praxe ukazuje, že je potřeba realizace konkrétních vzdělávacích aktivit prostřednictvím kurzů, tréninku finanční gramotnost, provádění mentoringu a reintegrační asistence při práci s klienty před a následně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Prioritou je uplatnitelnost CS na trhu práce a následné snižování recidivy a s tím spojeném opakování páchání trestné činnosti na území hlavního města Prahy. Projekt je v souladu s prioritami prevence kriminality hl. města Prahy a vztahuje se k oblasti terciální prevence. Pracuje nejen s motivací klientů, ale především zaměstnavatelů, bez jejichž spolupráce nelze klienty vymanit z jejich sociálního vyloučení. Projekt si neklade za cíl rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit pro klienty ve věznici ve formě vzdělávacích kurzů, ale především se zaměřuje na profesní vzdělávání klientů s důrazem na udržení si nově získaných dovedností pro uplatnění v běžném životě ve společnosti, a to v návaznosti na aktuální i budoucí poptávku pracovního trhu. Projekt bude realizován v průběhu 12 měsíců v období od ledna do prosince 2020. Bude kombinovat aktivity pro klienty jak v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, tak po jejich propuštění. Projekt bude realizován odborným týmem žadatele, který v oblasti této činnosti působí řadu let a s realizací projektů má zkušenosti i z jiných věznic.

Z celkového počtu cca 800 osob, které jsou nyní ve věznici umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu 30 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace a mají tak šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem je možné podpořit 15 osob, které budou vybráni pomocí individuálních pohovorů.

Programy odborného vzdělávání a motivačně-poradenským programem bude podpořeno celkem 15 osob, z nichž počítáme, že 13 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá vzdělání. Celkem pro cca 10 osob získáme pracovní uplatnění tak, aby po propuštění z výkonu trestu získali kvalifikované pracovní místo. Na základě zkušeností z jiných projektu víme, že ne vždy cela skupina projde celým projektem např. z důvodů přesunu mezi věznicemi, z důvodu nemocí či navýšení trestu.

Projekt končí 31.12.2020

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác 2019 s MHMP

Zastáváme většinový názor, že z resocializace a postupné reintegrace trestaných osob v konečném důsledku neprofituje jen podpořený propuštěný, ale celá společnost. Snažíme se proto identifikovat důvody jeho trestné činnosti a podchytit příčiny už v době výkonu trestu. Jedná se o tzv. penitenciární péči, tedy takovou, která se provádí uvnitř nápravného zařízení. Věznice sice disponují tzv. výstupním oddělením, které má připravit vězně na návrat do společnosti, ale vzhledem k podfinancování celého českého vězeňství, není tento nástroj vždy plně rozvinut. Proto jsme i letos realizovali projekt ve věznici Praha Pankrác.

Cílem bylo realizovat odborné vzdělávání a motivačně-poradenský program, kde bylo podpořeno celkem 14 osob, z nichž, 10 osob tyto programy úspěšně dokončilo a získalo certifikát o nové kvalifikaci. Celkem pro cca 10 osob nabízíme pracovní uplatnění tak, aby po propuštění z výkonu trestu získali kvalifikované pracovní místo.

Dále s CS je nastavena aktivita týkající se dluhového poradenství. Tato aktivita pomůže CS pochopit problémy zadluženosti a získání základní představy jak svojí dluhovou situaci řešit. Projektový tým zajišťuje klientům zmapování stávající situaci dlužníka, objasňuje práva a povinnosti dlužníka, věřitele, exekutora či insolvenčního správce. Cílové skupině budou objasněny výhody oddlužení a navržení řešení jejich dluhové situace.

Projekt končí 31.12.2019

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác 2018 s MHMP

Hlavním cílem tohoto projektu je komplexní program vedoucí k reintegraci osob opouštějících prostředí věznice Praha Pankrác. Tento projekt představuje unikátní program, který řeší specifické potřeby cílové skupiny jak v období jejich uvěznění v prostředí věznice Praha Pankrác, tak i po propuštění na svobodu. Věznice bude zapojena jako neformální partner, jehož vkladem je důvěrná znalost cílové skupiny, jejich potřeb, zájmů a hlavních problémů s přechodem do běžného života po propuštění. Dalším z neformálních partnerů je Úřad práce, který má jedinečnou vazbu na pražské podniky, má přístup k velmi podrobným informacím o jejich chodu a potřebách, dokáže s nimi nadstandardně pracovat a komunikovat. Na základě informací od ÚP je možné sestavit jedinečné vzdělávací a motivační programy, které budou přesně kopírovat potřeby pražských podniků a zásadně navýší zájem zaměstnat i osoby hendikepované předchozím pobytem v prostředí věznice. Z počtu 995 osob, které jsou nyní ve věznici Praha Pankrác umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu 51 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace a mají tak šanci projít programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 15 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí diagnostiky. Cílem je cílovou skupinu (dále jen CS) připravit na život po propuštění pomocí odborného vzdělávání, které respektuje požadavky praxe a motivačního programu, který jim pomůže získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu.

Podpořte nás, když nakupujete!

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:

  1. Před nákupem půjdete na http://bit.ly/Podpořte-Centrum-Podnikání-Praha         
  2. Vyberete naši organizaci a eshop na kterém chcete nakoupit
  3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, tady http://bit.ly/GivtRozšíření najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují „zbytečně“ 🙂

 

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

 

 

DMS

DMS První dny na svobodě. Každý teď může přispět částkou 30, 60, 90 Kč našim klientům, bývalým vězňům, kteří se ze dne na den ocitli na svobodě a nedisponují finančními prostředky na stravu a ubytování. Nedostatek peněz v prvních dnech na svobodě je ostatně jednou z hlavních příčin toho, že se takový člověk dostane opět do starých problémů, které pak řeší kriminální činností.

Pomozte jim v prvních dnech, kdy ještě nejsou schopni tito lidé postarat se sami o sebe. Každá částka je pro ně v takto nelehké životní situaci ohromnou pomocí!

 Je to jednoduché. Dárce může odeslat jednorázovou DMS dle svého výběru v hodnotě 30, 60 či 90 Kč.
 
 Stačí jen odeslat SMS ve tvaru:
                                                      DMS PRVNIDNY 30 na číslo 87 777
                                                      DMS PRVNIDNY 60 na číslo 87 777
                                                      DMS PRVNIDNY 90 na číslo 87 777
 
Dárce může také příspívat trvalou DMS dle svého výběru v hodnotě 30, 60 či 90 Kč.
 
Stačí jen odeslat SMS ve tvaru:                                                    
                                                      DMS TRV PRVNIDNY 30 na číslo 87 777
                                                      DMS TRV PRVNIDNY 60 na číslo 87 777
                                                      DMS TRV PRVNIDNY 90 na číslo 87 777

Všem dárcům moc děkujeme!

Více informací také na www.darcovskasms.cz

Projekt Probační a mediační služby (PMS)

  Projekt Probační a mediační služby (PMS) Projekt Probační a mediační služby (PMS) Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, kde bylo Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. (CPPP) dodavatelem jednoho  bloku skončil. PMS projekt realizoval v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb […]

CPPP prezentovalo na celorepublikové poradě ředitelů věznic výsledky reintegračního programu

CPPP prezentovalo na celorepublikové poradě ředitelů věznic výsledky reintegračního programu První dva červnové dny patřily v Zotavovně VS ČR Přední Labská celorepublikové poradě ředitelů vazebních věznic a věznic, Akademie VS ČR, Středního odborného učiliště VS ČR, náměstků GŘ a ředitelů odboru Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Setkání zahájil generální ředitel Vězeňské služby ČR brig. gen. […]