Dluhová poradna – Vaše šance pro důstojný návrat do společnosti. Řešte svou situaci včas!

Centrum podpory podnikání, o.p.s. provozuje bezplatnou dluhovou poradnu. Tato poradna je tu pro lidi, kteří procházejí složitou životní etapou, ocitli se ve finanční tísni a nezvládají plnit své finanční závazky.

Zasypávají Vás neproplacené složenky a výzvy od exekutorů? Dlužíte vysoké sumy za telefon, elektřinu a plyn, nájem, alimenty apod.? Nemáte ponětí, jak dluhy zaplatíte? Právě pro Vás je tu  naše odborná péče.

V poradně bezplatně pracuje náš odborný tým složený z kvalifikovaných odborníků a advokátů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva s cílem ZDARMA poradit zadluženým lidem optimální řešení jejich oddlužení. V případě, že podmínky insolvenčního řízení budou žadatelé o pomoc splňovat, poradna  je odkáže na spolupracujícího kvalifikovaného odborníka, který jim pomůže potřebné materiály připravit a se zárukou kvality zpracuje návrh na povolení oddlužení.

Dluhová poradna slouží nejen osobám opouštějící prostředí věznic, ale je určená také pro širokou veřejnost a pro firmy a jejich zaměstnance.

Vrátit se do společnosti a začít žít normální spokojený život je pro člověka s neplacenými dluhy téměř nemožné. Situace ho často dožene k dalšímu zadlužení a k pádu do dluhové spirály…

Poskytované služby dluhové poradny:

    • bezplatná konzultace a v jejím rámci:
    • zmapování stávající situace dlužníka;
    • objasnění práv a povinností dlužníka, věřitele, exekutora, insolvenčního správce;
    • návrh řešení stávající situace dlužníka a odkázání na příslušného (osvědčeného) odborníka;
    • v případě odkázání na odborníka v oblasti sepisu insolvenčního návrhu, garance zprostředkování služby (sepisu návrhu na povolení oddlužení) ZDARMA.

 

Výhody oddlužení

   • Zaplatíte pouze část svých závazků (minimálně však 30 %), pro zbytek si požádáte soud o odpuštění.
   • Vaše dluhy už se dále nenavyšují.
   • Po podání návrhu k soudu již není možné provádět exekuce, zastavíte nárůst úroků.
   • Při splátkovém kalendáři je Vám srážena jedna částka, kterou pak insolvenční správce rozděluje věřitelům.
   • Výhody pro zaměstnavatele plynoucí ze vzájemné spolupráce
      • Snížení nákladů spojených s vedením agendy na správu exekucí (zjednodušením kalkulace srážky a její centralizace jednomu subjektu);
      • Stabilizace portfolia zaměstnanců, kteří pod tíhou povinností srážek z exekucí v okamžiku jejich výkonu často mění zaměstnavatele;
      • Zamezení rizika sankcí za případné chyby v postihování mzdy ze strany exekutorů (exekuce nejsou v průběhu insolvenčního řízení proveditelné – zjednodušeně řečeno exekuční řízení neprobíhá);
      • V případě povolení oddlužení zaměstnance odesílání zabavitelné částky na 1 sběrné místo;
      • Daňově uznatelný náklad v případě úhrady ze strany zaměstnavatele (možnost rozšíření nabídky benefitů pro zaměstnance);
      • Konec komunikace s exekutory a dalšími třetími stranami v rámci oddlužených zaměstnanců;
      • Snížení rizika krádeží a podvodů ze strany zaměstnanců.

Výhody pro zaměstnance

      • Možnost odpuštění až 70% nesplacených dluhů;
      • Okamžitě dostupné bezplatné poradenství;
      • Snížení stresu působícího na zaměstnance (zaměstnanec bude max. do 5 let od povolení oddlužení bez dluhů).

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

Tým oddlužovacího poradenství CPPP

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos. Písaříka 1542
272 01 Kladno

GSM: +420 735 751 343
e-mail: info@oddluzovaciporadenstvi.cz

 

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz

Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

 

daruj sprvne