loga

Kurzy

CPPP nabízí několik typů vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, některé z nich jsou také otevřeny pro veřejnost.

Vzdělávací kurzy konané v rámci projektů

V rámci projektů, realizovaných díky dotacím z Evropského sociálního fondu a státního Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, nabízíme několik bezplatných kurzů, které jsou ukončeny písemnou zkouškou a certifikátem, dokládajícím absolvování kurzu. Kurzy se konají buď v jednotlivých mateřských centrech, sídlících ve městech ve středních Čechách anebo v našem coworkingovém a tréninkovém centru Podnikání všem v Kladně. Náplň těchto kurzů je koncipována jako základy podnikání. Zahrnuje soft skillové oblasti jako např. skloubení profesního a osobního života, nebo další oblasti, které s podnikáním souvisejí (např. základy práce s počítači či administrativní činnost). Cílovou skupinu tvoří hlavně rodiče s malými dětmi, matky a další osoby, které pečují o rodinného příslušníka. Kurzy jsou vedeny odborným lektorským personálem.

Rekvalifikační kurzy v rámci projektů

Tento typ kurzů je cílen na skupinu budoucích propuštěných vězňů, která po jejich absolvování obdrží certifikát, dokládající úspěšné zakončení kurzu. O tom, jestli klient osvědčení nakonec získá, rozhoduje komise složená z našich pracovníků, odborníků ze školství a odborníků zapojené věznice. Jsou to rekvalifikační kurzy zaměřené na získání nových znalostí a dovedností tak, aby se naši klienti mohli lépe uplatnit na trhu práce po propuštění. Jedná se kurzy kovovýroby, dřevovýroby a svářečství, což jsou v současné době žádané profese s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Výuka se koná přímo ve věznicích pod vedením odborných mistrů jednotlivých profesí.

Otevřené kurzy

Jak již název napovídá, jsou tyto kurzy otevřené široké veřejnosti a kdokoliv se tak do nich může přihlásit. Na rozdíl od projektových kurzů jsou tato školení placená a všechna se konají v budově Podnikání všem v Kladně. Jsou zaměřena na předání tzv. hard skills (např. „Praxe podnikatelského plánu“), a tzv. soft skills (např. „Úspěšné CV a pohovor“). Všechny dovednosti se týkají pracovního procesu ať už z pohledu živnostníka nebo z perspektivy zaměstnance. Jsou vedeny odborným lektorským personálem. Nově také nabízíme akreditovaný kurz Základy podnikání, Personalista, Specialista marketingu.

Katalog kurzů pro rok 2016

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz

Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne