Sociální služba: Centrum sociální podpory CPPP

Dnem 1. 7. 2013 poskytuje CPPP sociální službu „Odborné sociální poradenství“. Je registrovaným poskytovatelem této služby podle paragrafu § 37 (Sociální poradenství) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Sociální poradenství se poskytuje bývalým vězňům a obětem trestných činů. Místem poskytování je Centrum sociální podpory CPPP, které sídlí v ulici Jos.Písařika 1542 v Kladně.

Stručný popis sociální služby

Poradenské centrum v Kladně je určeno pro bývalé vězně a oběti trestné činnosti. Naši odborní pracovníci pomohou osobám, které opustily prostředí věznice v orientaci v daňové problematice, dluhové problematice a v dalších odvětvích společenského života, které se jich týkají, ale kvůli době strávené v nápravném zařízení ztratili dané osoby schopnost vypořádat se s běžným způsobem civilního života. V případě potíží při komunikaci s úřady, při uplatňování práv nebo při řešení jiných osobních záležitostí, doprovodí osobně pracovník klienta na místo určení a pomůže mu s úřady jednat.

Terapeutické rozhovory by měly zase pomoci především obětem trestných činů vypořádat se s traumatizujícím zážitkem. V případě potíží psychologického rázu se klient domluví s příslušným odborným pracovníkem na dalším postupu podle specifických potřeb jedince.

Cíle sociální služby:

    1. Odstranění překážek, zabraňujících nebo ztěžujících návrat sociálně vyloučené osoby do společnosti (např. traumatizující zážitek, vyrovnání se se společenským stigmatem aj.)
    1. Pomoc při výběru a získání vhodného zaměstnání osobám stigmatizovaným výkonem trestu a osobám s traumatizujícím zážitkem kvůli přímé účasti trestného činu na straně oběti
    1. Vyrovnání se s minulostí, motivování začít znova (fresh start“)

Odborní pracovníci:

PhDr. Veronika Šauerová / sociální pracovník
Mgr. Michaela Gruber / sociální pracovník

Místo poskytování:

Centrum sociální podpory CPPP
Jos. Písaříka 1542
272 01 Kladno
Tel.: +420 323 608 661

Úřední hodiny:

Po: 11:00 – 15:00
Pá: 11:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny pomáháme i klientům v terénu, ovšem až po předchozí telefonické dohodě.

Odkazy:

Centrum sociální podpory CPPP v databází poskytovatelů sociálních služeb
Detailní popis sociální služby

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz
Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne