Naše činnost

Naše obecně prospěšná společnost realizuje aktivity ve dvou základních oblastech: zaprvé v reintegraci bývalých odsouzených zpět na pracovní trh a zadruhé v oblasti rovných pracovních příležitostí.

V prvním segmentu realizujeme řadu komplexních reintegračních programů, uskutečňovaných v několika věznicích v celé ČR, které v sobě sdružují více nástrojů pomoci (od toho vyplývá název „komplexní“) našim klientům. Vedle rekvalifikačních kurzů, zaučujících účastníky v tradičních řemeslech jako je např. dřevovýroba, poskytujeme klientům rovněž služby psychosociálního poradenství a individuálně-motivačního poradenství. Program je nastaven tak, aby připravil budoucího propuštěného na svobodný život ve všech směrech, především se mu však snaží vštípit či obnovit pravidelné pracovní návyky.

V prvních týdnech života „za branou“ pomáháme klientům formou reintegrační asistence. Spadá sem zařízení prvního ubytování, poradenské služby a zajištění pracovního místa na základě kvalifikace dané osoby. Pracovní pozice je zajištěna vždy v předstihu, takže klient se může okamžitě zapojit do pracovního procesu. Zaměstnavatel je motivovaný v prvních třech měsících úvazku klienta mzdovým příspěvkem v rozmezí 10 až 15 tisíc Kč.

Druhá oblast našeho působení představuje pomoc sociálně znevýhodněným osobám v návratu nebo zapojení se na trh práce formou vzdělávacích kurzů převážně s náplní základů podnikání. Do naší cílové skupiny spadají jak zdravotně postižení klienti, tak i rodiče, ženy a matky vracející se do pracovního procesu po rodičovské / mateřské dovolené, nebo pouze se zkušeností pracovní diskriminace kvůli svému statutu či identitě. Díky vyškolení v podnikatelské sféře, skloubení osobního a pracovního života a motivačně psychologickému poradenství ukazujeme účastníkům kurzů možnosti, jak se seberealizovat a uplatnit se na trhu práce.

Podrobnosti o jednotlivých oblastech naší činnosti naleznete v záložkách vpravo.

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz

Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne