Centrum podpory podnikání Praha

Obecně prospěšná společnost Centrum podpory podnikání Praha vzniklo v roce 2009 s cílem podporovat růst odborné vzdělanosti a rozšiřovat nabídku vzdělávání pro podnikatele a jejich zaměstnance. Cílem je kultivace podnikatelského prostředí v ČR prostřednictvím profesního a dalšího vzdělávání zaměstnanců a podpory speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření, vedoucích k realizaci nových pracovních míst, zejména pro osoby zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Snahou organizace je vyvíjet takové aktivity, které formou profesního a dalšího vzdělávání, formou různých poradenských a jiných podpůrných služeb povedou jednak ke zvyšování kvalifikace a obecně konkurenceschopnosti zaměstnanců a zároveň k vytváření nových kvalifikovaných pracovních míst. Za tímto účelem organizace připravuje aktivity pro klienty na straně potenciálních zaměstnanců, navázalo dialog se zaměstnavateli a dalšími klíčovými partnery v oblasti zaměstnanosti (Hospodářská komora hl. města Prahy, Hospodářská komora ČR, Úřady práce).

Organizace v současnosti realizuje, či připravuje na spuštění následující projekty:

 • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác 2019 s MHMP

Ukončené projekty:

    • Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce
    • Soutěže pro studenty o podnikatelský záměr roku
    • Komplexní reintegrační program pro osoby, opouštějící prostředí Věznice Příbram
    • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Horní Slavkov
    • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Nové Sedlo
    • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Heřmanice
    • Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce
    • Nové vize co-workingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen
    • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác
    • Subdodavatel projektu Reintegrační program pro Probační a mediační službu ČR
    • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác 2018 s MHMP

KONTAKTY

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz

Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

 

daruj sprvne