Rovné pracovní příležitosti – důležité pojmy

Zde naleznete informace o jednotlivých odborných nástrojích a některých pojmech, které používáme v oblasti rovných pracovních příležitostí, resp. které se této činnosti nějakým způsobem dotýkají nebo s ní přímo souvisí.

Coworking

Jedná se o pracovní metodu freelancerů (povolání na volné noze) v rámci komunity nezávislých pracovníků (kteří nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci) ve sdíleném pracovním prostoru (coworkingovém centru).

Coworking je zatím i ve světovém srovnání velmi nová a originální myšlenka (poprvé se objevuje v USA v roce 2005), která ale skýtá netušené možnosti zvláště pro tu část společnosti, která si nemůže ať už z časových, či finančních důvodů dovolit vlastní kancelář pro podnikání. Velmi specifickou část populace pak představují mladé matky (ale někdy i tatínkové), které mají podnikání ztížené kvůli rodičovským povinnostem. Právě této znevýhodněné sociální skupině je určeno nové bezplatné coworkingové centrum Podnikání všem, otevřené roku 2013 v Kladně.

Reintegrace

Souvisí s vězeňskou problematikou, ale také s rovnými příležitostmi obecně. Znamená v podstatě „opětovné začlenění, opětovnou integraci“. V kontextu naší práce pomáháme bývalým vězňům s opětovným začleněním na trh práce a rovněž podporujeme matky, event. otce v návratu na trh práce po období, stráveném na mateřské resp. rodičovské dovolené. V obou případech se tedy jedná o problematiku ztráty pracovních návyků a jejich opětovného nabytí.

Další pojmy, se kterými se můžete setkat v problematice opětovného zaměstnávání rodičů po rodičovské/mateřské dovolené:

  • Work-life balance (sladění rodinného a pracovního života): koncept, jak skloubit priority kariéry s prioritami osobními, ať už se jedná o rodinu, koníčka nebo jiný důležitý aspekt osobního života.

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz

Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne