Spolupracujte s námi! – Základní informace pro zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé, jedním z cílů našich projektů je nalézt vhodné pracovní uplatnění pro naše klienty – nezaměstnané občany. Účastníci našich programů vstoupili do některého z našich projektů především proto, aby si zvýšili kvalifikaci a našli vhodného zaměstnavatele.Velmi proto stojíme o budování vztahů a spolupráci se zaměstnavatelským prostředím. Naše projekty jsou zaměřeny na osoby, znevýhodněné na trhu práce. Na druhou stranu víme, že rozhodování zaměstnavatelů často není jednoduché. Snažíme se tedy o to, aby spolupráce s námi byla pro zaměstnavatele přínosem. Pokud chcete vytvořit nová pracovní místa pro proškolené a motivované osoby a máte zájem o mzdové příspěvky pro tyto nové zaměstnance, je pro Vás účast v našich projektech správným řešením.

Co pro Vás zabezpečíme:

  • výběr vhodného uchazeče (na Vaše nové pracovní místo z řad uchazečů o zaměstnání)
  • mzdový příspěvek na nově vytvořené pracovní místo
  • proškolení daného zájemce v rekvalifikačních kurzech

Pro výběr vhodného zájemce použijeme následující aktivity:

  • vstupní testování účastníka psychologem a sociálním pracovníkem
  • základní pracovní diagnostiku individuálních předpokladů vybraného účastníka projektu pro výkon daného pracovního místa
  • individuální pohovory se zájemci o zaměstnání

Mzdový příspěvek:

Jsme si vědomi skutečnosti, že zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou přijmout jako zaměstnance osobu se záznamem v rejstříku, přijímají rizika s tím spojená. Jsme připraveni se s nimi o toto riziko podělit a na nově vzniklé pracovní místo v organizaci poskytnout mzdový příspěvek.

Tato vyhrazená pracovní místa jsou zajištěna mzdovými příspěvky z přímé podpory projektu ve výši od 10 000 až do 15 000,- Kč měsíčně pro jedno pracovní místo. Příspěvek pro osoby může být poskytován nejdéle po dobu 3 měsíců.

Pozn.: V rámci našich projektů je podporováno formou mzdového příspěvku výhradně budování nových pracovních míst.

Kvalifikace našich klientů

Naši klienti jsou svou kvalifikací orientováni především pro oblast strojírenství a stavebnictví. Cílovým zařazením jsou kvalifikované a méně kvalifikované dělnické profese. Naše klienty známe a jsme schopni se za ně zaručit. V případě osobního jednání jsme připraveni Vám o jednotlivých klientech poskytnout bližší informace. Jakékoliv Vaše otázky jsme připraveni zodpovědět, případně Vás osobně navštívit. Neváhejte nás tedy kontaktovat.

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz
Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne