Rovné pracovní podmínky

Reintegrace

Realizujeme řadu komplexních programů, uskutečňovaných v několika věznicích v celé ČR...

Rovné pracovní podmínky

Rovné pracovní podmínky

Pomoc s návratem nebo zapojením se na trh práce

Rovné pracovní podmínky

Sociální služba

Znovuzačlenění se do běžného života

Webové stránky byly financované z projektu:
Na svobodu s mentorem, registrační číslo žádosti: SP-JU1A-009

Podpořeného z Norských fondů 2014-2021

Informace o projektu:
CZEN

 

ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
A REINTEGRACI BÝVALÝCH ODSOUZENÝCH ZPĚT NA PRACOVNÍ TRH

NAŠIM CÍLEM JE POMOCI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM NEBO DISKRIMINOVANÝM OSOBÁM V NÁVRATU ZPĚT NA TRH PRÁCE. ZAMĚŘUJEME SE NA DVĚ ZÁKLADNÍ OBLASTI: ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A REINTEGRACI BÝVALÝCH ODSOUZENÝCH ZPĚT NA PRACOVNÍ TRH.

Obecně prospěšná společnost Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s (dále jen CPPP) vznikla v roce 2009. Jejím cílem je podporovat podnikatelskou gramotnost u těch skupin lidí, které nemají šanci dostat se vlastními silami zpět na trh práce po těžkém životním období. Ať už se jedná o rodiče po mateřské či rodičovské dovolené nebo osoby s trestní minulostí – ti všichni potřebují pomoc při hledání zaměstnání nebo při startu vlastního podnikání.

Více zde
DLUHOVÁ PORADNA
852
Klientů s novou budoucností
SOCIÁLNÍ SLUŽBA
19
Realizovaných projektů
REALIZOVANÉ PROJEKTY
253
Spokojených zaměstnavatelů

REINTEGRACE - ROVNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY - VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti reintegrace bývalých odsouzených zpět na pracovní trh realizujeme řadu komplexních reintegračních programů, uskutečňovaných v několika věznicích v celé ČR, které v sobě sdružují více nástrojů pomoci (od toho vyplývá název „komplexní“) našim klientům. Vedle rekvalifikačních kurzů, zaučujících účastníky v tradičních řemeslech jako je např. dřevovýroba, poskytujeme klientům rovněž služby psychosociálního poradenství a individuálně-motivačního poradenství.

Více zde

Spolupracujeme

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 v rozsahu „Podpora vězňů a matek“. Osvědčení vydal certifikační orgán CSQ-CERT při České společnosti pro jakost, o.p.s. Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší držitelským organizacím zvýšení důvěryhodnosti. Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization), označovaná jako ISO, je světovou federací národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. Byla založena 23. února 1947