CPPP realizuje projekt bezplatné dluhové poradny

Projekt s názvem „Dluhová poradna CPPP“ reg. číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017199 slouží jako bezplatná dluhová poradny, kterou provozuje Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. (CPPP), uzavřela úspěšný rok pomoci osobám ve finanční tísni.

Zadlužení a nezaměstnanost představují fenomény, se kterými se potýká většina osob propuštěných z výkonu trestu nebo vykonávajících alternativní trest. Tato cílová skupina, na kterou se CPPP, o.p.s. dlouhodobě zaměřuje, byla rozšířena i o osoby bez trestní minulosti, které jsou však ohroženy předlužeností.

 

Dluhová poradna je určená pro širokou veřejnost, pro firmy a jejich zaměstnance a v neposlední řadě pro osoby po výkonu trestu odnětí svobody. Vrátit se do společnosti a začít žít normální spokojený život je pro člověka s neplacenými dluhy téměř nemožné. Situace ho často dožene k dalšímu zadlužení a k pádu do dluhové spirály. Čím dřív začnete situaci řešit, tím lépe. Za polovinu roku 2021 se nám podařilo zapojit do projektu 48 osob“, říká Ing. Jaroslav Kovář z CPPP, o.p.s..


Legální vypořádání se svými věřiteli je jednou z podmínek postpenitenciární péče, nicméně pro všechny osoby, které procházejí složitou životní etapou a ocitly se ve finanční tísni, to není vůbec jednoduchý úkol. Možnosti legálního vypořádání se svými věřiteli mnohdy brání nedostatek základních informací a nezorientování se v jinak složité právní problematice. Osoby ve finanční tísni pak ztrácejí motivaci dluhy platit, nevidí východisko ze situace, prohlubuje se jejich stres z nesplácení dluhů a mohou u nich vznikat i psychické problémy. Osoby s trestní minulostí mají navíc ještě víc ztížené okolnosti, jako například ve vstupu na trh práce, případně mají narušený sociální kontakt se společností a svojí rodinou. To vede k další finanční nestabilitě, neochotě řešit svou ekonomickou situaci, případně i k recidivě.


V rámci projektu dluhové poradny se nám daří naplňovat všechny cíle, které jsme si stanovili, tedy pomoci s opětovným začleněním mezi ekonomicky aktivní osoby bez dluhů; pomoci s řešením tíživých životních situací souvisejících se zadlužováním; pomoci předcházet problémům spojených se zadlužováním a v neposlední řadě i zvyšování finanční gramotnosti daných osob.“ dodává Kovář.


V poradně bezplatně pracuje tým složený z kvalifikovaných odborníků a advokátů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva a pomáhá v rámci bezplatné konzultace zmapovat stávající situaci, objasnit práva a povinnosti dlužníka, věřitele, exekutora, insolvenčního správce a navrhnout ideální řešení pro aktuální situaci daného dlužníka.