Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác 2018 s MHMP

Hlavním cílem tohoto projektu je komplexní program vedoucí k reintegraci osob opouštějících prostředí věznice Praha Pankrác. Tento projekt představuje unikátní program, který řeší specifické potřeby cílové skupiny jak v období jejich uvěznění v prostředí věznice Praha Pankrác, tak i po propuštění na svobodu.

 Věznice bude zapojena jako neformální partner, jehož vkladem je důvěrná znalost cílové skupiny, jejich potřeb, zájmů a hlavních problémů s přechodem do běžného života po propuštění. Dalším z neformálních partnerů je Úřad práce, který má jedinečnou vazbu na pražské podniky, má přístup k velmi podrobným informacím o jejich chodu a potřebách, dokáže s nimi nadstandardně pracovat a komunikovat. Na základě informací od ÚP je možné sestavit jedinečné vzdělávací a motivační programy, které budou přesně kopírovat potřeby pražských podniků a zásadně navýší zájem zaměstnat i osoby hendikepované předchozím pobytem v prostředí věznice. Z počtu 995 osob, které jsou nyní ve věznici Praha Pankrác umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu 51 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace a mají tak šanci projít programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 15 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí diagnostiky. Cílem je cílovou skupinu (dále jen CS) připravit na život po propuštění pomocí odborného vzdělávání, které respektuje požadavky praxe a motivačního programu, který jim pomůže získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu.