Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně 2023 z dotace MHMP

Projekt CPPP, o.p.s. si kladl za cíl pokračovat v realizaci reintegračního projektu i v roce 2023, ve věznici Praha Ruzyně. Projekt měl zajistit opět zlepšení postavení znevýhodněných osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen klientů) na území hlavního města Prahy.

Prostřednictvím Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně (dále jen Projekt) byla vyvíjena snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění klientů a zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Cílenými postupy byla snižována rizika, kterých je klient nositelem a která by ho pravděpodobně vedla k opětovnému páchání trestných činů.  Dosavadní praxe ukazuje, že je potřeba realizace konkrétních vzdělávacích aktivit prostřednictvím kurzů, tréninku finanční gramotnost, provádění mentoringu a reintegrační asistence při práci s klienty před a následně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V rámci projektu se realizovalo vzdělávání v těchto oblastech:

a)     Realizace kurzu - pedikérka

Kurz, začal 28.06.2023  a skončil 04.09.2023 závěrečnou zkouškou, kterou úspěšně absolvovaly dvě ženy.

Kurz obsahoval teoretickou i praktickou část, kde účastnice získali znalosti zhodnocení celkového stavu nohou a navrhování postupu ošetření, provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky, ošetřování pokožky nohou, modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod, provádění depilace nohou, vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu, objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči nohy, poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy, provádění vyúčtování služeb.

b)    Realizace kurzu - Ovládání skladového vozíku

Jako v minulých letech se ukázal tento kurz jako velice zajímavý pro osoby ve výkonu a poté také jako doplněk zkušeností při získání uplatněn na trhu práce. RT měl za úkol po domluvě s vedením věznice naplánovat běh kurzu vysokozdvižný vozík. Přípravy probíhaly během června a kurz byl spuštěn v termínu 04.09.2023. Vzdělávání bylo realizováno v návaznosti na osnovy a studijní materiály ve spolupráci s dodavatelem kurzu.  Do této aktivity bylo zařazeno 6 osob z řad mužů, z toho jich 6 úspěšně absolvovalo vzdělávání a získalo oprávnění na řízení vozíku. Závěrečné zkoušky ukázaly motivaci klientů CS k autoedukaci a jejich nasazení při závěrečných zkouškách projevili stoprocentní připravenost. Pro projekt je to zpětná vazba, která potvrdila správnost nastaveného systému vzdělávání v rámci projektu. Stejně tak následná praxe, která byla součásti této aktivity, prokázala svou potřebnost pro další uplatnění klientů na trhu práce. Do následné praxe bylo v průběhu realizace postupně začleněno všech 5 úspěšných absolventů. K výuce a závěrečným zkouškám bylo využíváno vybavení dodavatele kurzu. Realizační tým poskytl, nakopíroval a připravil pro cílovou skupinu sadu výukových materiálů pro studium. Výsledkem kurzu je oprávnění na řízení vysokozdvižného vozíku. Díky tomuto oprávnění se rozšiřuje možnost budoucího uplatnění na trhu práce pro osoby po výkonu trestu.


Programy odborného vzdělávání a motivačně-poradenským programem bylo podpořeno celkem 8 osob.


Projekt končí 31.12.2023