Projekt na svobodu s mentorem se přehoupl do druhé poloviny

Věznice Nové Sedlo vstoupila do druhé poloviny spolu s Centrem podpory podnikání Praha, o.p.s. realizace projektu „Na svobodu s mentorem“ v rámci programu SP- Program Spravedlnost spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norsko 2014-2021.

Do projektu od zahájení vstoupilo 24 odsouzených mužů a 6 žen. Dvě třetiny odsouzených jsou již na svobodě, část se jich zařadila do života, někteří využívají ještě spolupráce s mentorem na svobodě, ale zůstává část odsouzených, kteří po systematické práci s mentorem ve výkonu trestu a propuštění z výkonu trestu, spolupráci ukončili nebo plně nevyužili. Zůstává otázkou, proč celá řada odsouzených, kteří dobrovolně vstupují do projektu selhávají. Odpověď se nachází velice těžce, tak jak je člověk jedinečný a neopakovatelný, tak i problémy kterými je zatížen nejsou univerzální a jejich řešení vyžaduje ve většině případů individuální přístup s vysokou přidanou hodnotou znalostí nejen ze sociální oblasti, odborného poradenství, ale i práva, psychologie, ekonomiky atd.

Dejme prostor mentorkám, aby se podělily o své zkušenosti. Musím na samém počátku uvést, že některé mentorky neměly žádné zkušenosti s prací s odsouzeným, některé se naopak mohly opřít o zkušenosti s klientelou v nejrůznějších sociálních oblastech. Primárně, ale bylo cílem zapojit mentory jako Buddy na svobodě nikoliv profesionály. Ale nechme volně plynout příběhy mentorek, které pracovaly s odsouzenými. S odsouzenou jsem začala pracovat půl roku před ukončením výkonu trestu. Po několika schůzkách jsem nabyla dojmu, že klientka to myslí opravdu vážně, a to mě dávalo další energii, abychom společně našly optimální řešení k reálné integraci po výkonu trestu. Klientka odjížděla z výkonu trestu měla zajištěnou práci, nadstandardní ubytování. Sen každé odsouzené mít samostatné ubytování, kompletně vybavené a zařízené, podařilo se. Nevím, co se stalo. Klientka zhlédla ubytování, ke spokojenosti se jevila i práce. Přesto příběh nekončí šťastným koncem, klientka sdělila, že si musí ještě rychle vyřídit nějaké „papíry“ a nikdy více jsem ji neviděla. Neúspěchem, ale nekončí projekt. Dejme slovo mentorce, která zahájila spolupráci s odsouzeným mužem. Neměla jsem žádnou zkušenost s lidmi z kriminálu. A ještě k tomu recidivistou, který měl odsezeno dvanáct let. Byla to náročná práce, ale z toho člověka přímo vyzařovala touha změnit svůj život. Střídaly se osobní schůzky se SKYPE. Společně jsme hledali práci, ubytování, připravovali podklady k insolvenci, obnovovali rodinné vazby. Mohu říci, že velkou část na své reintegraci odpracoval sám odsouzený.  Klient měl nastoupil do práce k firmě, kde pracoval ve výkonu trestu. Firma neměla problém, odsouzeného znala, věděla, že umí vzít za práci a poskytla ubytování. Současně byly připravovány materiály k insolvenci. Podařilo se také obnovit kontakt se synem. Zdálo se, že vše je zalité sluncem, všechno klapalo až na den, kdy odsouzený byl propuštěn z výkonu trestu a vzal odpovědnost za sebe do svých rukou. Nelituji vynaloženého úsilí, každé setkání mě obohacovalo. Ptám se? Potřebují tito lidé opravdu naši pomoc? Jak to rozeznáme? Jsou vynaložené prostředky adekvátní konečnému výsledku? Jde to uchopit lépe? Závěrem dejme prostor koordinátorce projektu ve věznici Mgr. Evě Korenekové. Věznice Nové Sedlo dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi na nejrůznějších projektech. Samozřejmě by to nešlo bez velkého pochopení ze strany ředitele věznice Miroslava Špalka. K samotné práci na projektu „Na svobodu s mentorem“ obdivuji nadšení a odhodlání mentorů a mentorek z CPPP o.p.s. Klientela, kterou mají ve svém portfoliu je opravdu rozmanitá a náročná. Věznice dala příležitost odsouzeným, kteří potřebují pomoc s přihlédnutím ke kritériím zařazení. Velké pozitivum projektu vidím v tom, že i  když se nepodaří některé odsouzené přímo zařadit  do běžného života, během šesti měsíců systematické práce mentora s odsouzeným vidí v reálu možnosti řešení i velmi složitých případů. Projekt „Na svobodu s mentorem“ se přehoupl již do druhé půle. Mohu potvrdit, že odsouzení mají zájem o tuto formu spolupráce ve výkonu trestu, ale celá řada motivovaných odsouzených, s hmatatelnými výsledky půlroční práce, s perspektivou další půlroční spolupůsobení s mentorem po výkonu trestu nejsou schopni „přetavit“ v život řádného občana. Díky za ty, u kterých se to podaří.