Projekt "Na svobodu s mentorem" ve Věznici Plzeň

Ve Věznici Plzeň se uskutečnila informační beseda o projektu „Na svobodu s mentorem“, kterou vedl projektový zástupce neziskové organizace Centrum podpory podnikání Praha o.p.s.

Spolupráce Věznice Plzeň s touto organizací trvá již rok a do projektu se postupně zapojilo víc než dvacítka odsouzených. Náplní projektu je pomoc odsouzeným po propuštění na svobodu v důležitých oblastech jako jsou ubytování, zaměstnání a dluhové zatížení. Mentoři, kteří pocházejí z oblastí, do kterých odsouzení po propuštění směřují a znají situaci ve svém regionu, docházejí na pravidelné schůzky k odsouzeným. Po zmapování jejich základní potřeb mohou být důležitou oporou v prvních dnech po propuštění, jakož i v následujících 6 měsících.

Informační besedy se zúčastnilo 23 odsouzených převážně z výstupních oddílů věznice a další vybraní odsouzení, kteří se na konec trestu v rámci před výstupního poradenství připravují.

 

Na svobodu s mentorem, registrační číslo žádosti: SP-JU1A-009

Podpořeného z Norských fondů 2014-2021 částkou ve výši 5 040 000,- Kč

 

www.norskefondy.cz

https://eeagrants.org