Setkání neziskových organizací v Rapoticích - Norské fondy 2014-2021

V pátek 17. března proběhlo ve Věznici Rapotice pracovní setkání se zástupci neziskových organizací. Společné jednání zorganizoval sociální pracovník naší věznice Mgr. Jan Lorenc. Přítomné v úvodu přivítal 1. zástupce ředitele věznice plk. Mgr. Vojtěch Kabelka.

Cílem tohoto společného jednání bylo zhodnocení dosavadní spolupráce a její prohloubení. Zástupci organizací Centrum podpory podnikání, Mezinárodní vězeňské společenství, Občanská poradna, Oblastní charita Třebíč, Podané ruce, Romodrom a Volonté prezentovali svoji činnost a seznámili přítomné s nabídkou svých služeb. Všichni účastníci jednání se shodli, že nejdůležitější je přistupovat k vězněným osobám a jejich přípravě na život po výstupu z výkonu trestu komplexně, věnovat se tedy nejen otázce uplatnění na trhu práce a bydlení, ale také dalším oblastem jako je práce s rodinou, dluhová problematika, zvyšování vzdělání, řešení adiktologických problémů atd.   

Výše uvedené organizace svojí činnosti významně napomáhají přechodu svých klientů z vězeňského prostředí do civilního života a začlenění do společnosti. Tím přispívají ke snižování recidivy. Součástí uvedené akce byla také prohlídka věznice, kdy se s velkým zájmem  setkala keramická dílna. Závěrem se účastníci shodli na tom, že bude oboustranně přínosné v podobných setkáních pokračovat i do budoucna.


Na svobodu s mentorem, registrační číslo žádosti: SP-JU1A-009

Podpořeného z Norských fondů 2014-2021 částkou ve výši 5 040 000,- Kč


www.norskefondy.cz

https://eeagrants.org