Úspěšné ukončení projektu „Na svobodu s mentorem“

Team CPPP dnešním dnem úspěšně ukončil projekt SP-JU1A-009 "Na svobodu s mentorem", spuštěný na počátku listopadu 2021 v rámci SP-Programu Spravedlnost spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska pro období 2014-2021. Již na konci března se uskutečnil v sídle Hospodářské komory hl. m. Prahy závěrečný workshop pro pracovníky věznic, mentory a realizační tým, na kterém byly odprezentovány výsledky projektu.

Celý projekt „Na svobodu s mentorem“ představoval zásadní krok k efektivní reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody. Financování projektu zajišťovalo Ministerstvo financí ČR, s hlavním cílem snížit vysokou míru recidivy, která podle statistik vězeňské služby dosahuje v České republice 63 %.

Záměrem projektu byla aktualizace a doplnění stávajících metodických postupů a následná realizace reintegračního programu Mentoring ve čtyřech elementárních oblastech: bydlení, zaměstnání, finance, sociální vztahy a psychická podpora pro osoby opouštějící prostředí věznic.

Na závěrečném workshopu, který se na konci března uskutečnil v sídle Hospodářské komory hl. m. Prahy, se odprezentovaly výsledky projektu. „Celkem se do něj zapojilo 147 klientů z 5 věznic po celé ČR: České Budějovice (22 klientů), Nové Sedlo, včetně Drahonic (33 klientů), Plzeň (24 klientů), Příbram (30 klientů) a Rapotice (38 klientů),“ říká Ing. Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s.

„Co se týče úspěšnosti integrace vyjádřené v procentuálním úspěšném ukončení programu klientem, jednotlivé věznice dosahovaly velmi uspokojivých hodnot v rozmezí 60 – 74 %, konkrétně pak: České Budějovice (65 %), Nové Sedlo, včetně Drahonic (67 %), Plzeň (71 %), Příbram (60 %) a Rapotice (74 %),“ dodává Kovář.

Na programu závěrečného workshopu byla vedle shrnutí výsledků projektu zajímavá zejména diskuze, a především pak předávání praktických poznatků z praxe vedoucí k metodické aktualizaci programu Mentoring, včetně vytvoření školicího manuálu pro mentory. Těch se v celkovém součtu zapojilo do projektu 43, a to ve všech 14 krajích ČR. Mezi nejvytíženější kraje, co do výstupů klientů, pak patřily Jižní a Střední Čechy.

„Rádi bychom poděkovali zejména mentorům, kteří mají velkou zásluhu na tom, že byl projekt takto úspěšný, jejich zapálení, trpělivosti, a především ochotě pomoci těm, na které se společnost stále dívá přes prsty“ dodává na závěr Ing. Jaroslav Kovář.


Metodika programu mentoring - finální verze ke stažení zde.


Školící manuál pro mentory – finální verze ke stažení zde.