Subdodavatel projektu Reintegrační program pro Probační a mediační službu ČR

Termín realizace projektu: 1.7.2015 až 30. červen 2016.

Komplexní Reintegrační Program (RP) využitelný jak pro odsouzené ve VTOS, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření. . Předmětem je zavést a stabilizovat RP celkem v pěti věznicích určených zadavatelem a to až do 30.6.2016. Cílová hodnota absolventů RP je 100 klientů ve výkonu trestu odnětí svobody v pěti vybraných věznicích:


   1.   1. Oráčov
 1.   2. Kynšperk nad Ohří
 2.   3. Ostrov
 3.   4, Stráž pod Ralskem
 4.   5. Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Tento reintegrační program se skládal ze 6 základních komponentů, které na sebe mohou přímo navazovat a mohou být  flexibilně použity i samostatně.


 1.   1. Komponent – trénink finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, tento trénink je zaměřen především na osvojení si dovedností odsouzenými umět se vyznat a orientovat ve svých vlastních finančních závazcích dokázat je pokud možno  detailně zmapovat. Jedná se o závazky, které přímo či nepřímo souvisí se jejich trestnou činností. Předluženost pachatelů trestné činnosti je jedním z hlavních důvodů častého opakování trestné činnosti. Trénink je také zaměřen na osvojení si základních dovedností, jak zacházet s vlastními financemi včetně využívání služeb bankovních institucí. Zmapování finančních závazků a výuka základní finanční gramotnosti je prvním a nezbytným předpokladem pro zahájení procesu jejich postupného hrazení a rozumného nakládání s aktuálními příjmy .

 •   2. Komponent spolupráce se zaměstnavateli se zaměřuje na kontinuální spolupráci se zaměstnavateli, kteří se mohou podílet jednak na rekvalifikačních kurzech a mohou odsouzeným po propuštění nabídnout či zprostředkovat pracovní příležitost.

 •   3. Komponent rekvalifikační trénink se zaměřuje na osvojení si nových pracovních dovedností a zkušeností využitelných po propuštění při procesu znovu-začleňování do společnosti a uplatnění na trhu práce.

 •   4. Komponent mentoring se zaměřuje na podporu propuštěných z VTOS po dobu prvních šesti měsíců pobytu na svobodě. Propuštěný má k dispozici svého mentora – vyškoleného dobrovolníka, který mu asistuje při zařizování důležitých záležitostí po propuštění (návštěva úřadu práce, založení bankovního konta, návštěva dalších relevantních úřadů, etc). Tato asistence je velice důležitá zejména v rané fázi po propuštění a představuje důležitý krok při neintegraci propuštěných zpět do společnosti.

Partnerem projektu Vězeňská služba ČR,  Probační a Mediační Služby (PMS)  České Republiky, Probační a sociální službou Kantonu Curych (BVDBewährungs und Vollzugsdienste – Zurich) a Sdružením VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa – Sdružení na podporu rozvoje probačních služeb ve východní Evropě)


Realizace projektu probíhala v termínu 1.7.2205 až 30. červen 2016.