Projekty

Cílem CPPP je kultivace podnikatelského prostředí v ČR prostřednictvím profesního a dalšího vzdělávání zaměstnanců a podpory speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření, vedoucích k realizaci nových pracovních míst, pro osoby sociálně znevýhodněné. Snahou organizace je vyvíjet takové aktivity, které formou profesního a dalšího vzdělávání, formou různých poradenských a jiných podpůrných služeb povedou jednak ke zvyšování kvalifikace a obecně konkurenceschopnosti zaměstnanců a zároveň k vytváření nových kvalifikovaných pracovních míst. Za tímto účelem organizace připravuje aktivity pro klienty na straně potenciálních zaměstnanců a navázala dialog se zaměstnavateli a dalšími klíčovými partnery v oblasti zaměstnanosti (Hospodářská komora hl. města Prahy, Hospodářská komora ČR, Úřady práce).