Dluhová poradna

CPPP provozuje bezplatnou dluhovou poradnu. Tato poradna je tu pro lidi, kteří procházejí složitou životní etapou, ocitli se ve finanční tísni a nezvládají plnit své finanční závazky. Zasypávají Vás nezaplacené složenky a výzvy od exekutorů? Dlužíte vysoké sumy za půjčky, telefon, elektřinu a plyn, nájem, apod.? Klepou Vám na dveře vymahači a inkasní agentury? Nemáte ponětí, jak dluhy zaplatíte? Právě pro Vás je tu naše odborná péče.

V poradně bezplatně pracuje náš odborný tým složený z kvalifikovaných odborníků a advokátů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti insolvenčního práva s cílem ZDARMA poradit zadluženým lidem optimální řešení jejich oddlužení. V případě, že podmínky insolvenčního řízení budou žadatelé o pomoc splňovat, poradna je odkáže na spolupracujícího kvalifikovaného odborníka, který jim pomůže potřebné materiály připravit a se zárukou kvality zpracuje návrh na povolení oddlužení. Dluhová poradna je určená pro širokou veřejnost, pro firmy a jejich zaměstnance a v neposlední řadě pro osoby po VTOS.

Vrátit se do společnosti a začít žít normální spokojený život je pro člověka s neplacenými dluhy téměř nemožné. Situace ho často dožene k dalšímu zadlužení a k pádu do dluhové spirály. Čím dřív začnete situaci řešit, tím lépe.Poskytované služby dluhové poradny

 • Bezplatná konzultace
 • Zmapování stávající situace dlužníka
 • Objasnění práv a povinností dlužníka, věřitele, exekutora, insolvenčního správce
 • Návrh řešení stávající situace dlužníka a odkázání na příslušného (osvědčeného) odborníka


Výhody oddlužení

 • Zaplatíte pouze část svých závazků dle Vašich možností
 • Vaše dluhy už se dále nenavyšují o úroky a pokuty
 • Zastavíte exekuce
 • Při splátkovém kalendáři je Vám srážena jedna částka, kterou pak insolvenční správce rozděluje věřitelům

Výhody pro zaměstnavatele plynoucí ze vzájemné spolupráce

 • Snížení nákladů spojených s vedením agendy na správu exekucí (zjednodušením kalkulace srážky a její centralizace jednomu subjektu)
 • Stabilizace portfolia zaměstnanců, kteří pod tíhou povinností srážek z exekucí v okamžiku jejich výkonu často mění zaměstnavatele
 • Zamezení rizika sankcí za případné chyby v postihování mzdy ze strany exekutorů (exekuce nejsou v průběhu insolvenčního řízení proveditelné – zjednodušeně řečeno exekuční řízení neprobíhá)
 • V případě povolení oddlužení zaměstnance odesílání zabavitelné částky na 1 sběrné místo
 • Konec komunikace s exekutory a dalšími třetími stranami v rámci oddlužených zaměstnanců
 • Snížení rizika krádeží a podvodů ze strany zaměstnanců

Výhody pro zaměstnance

 • Možnost odpuštění velké části dlužné částky
 • Okamžitě dostupné bezplatné poradenství
 • Snížení stresu působícího na zaměstnance (zaměstnanec bude max. do 5 let od povolení oddlužení bez dluhů)

Místo poskytování

Centrum sociální podpory CPPP Kladno
nebo
Centrum sociální podpory CPPP Praha

Pro objednání do dluhové poradny prosím volejte na telefonní kontakt +420 323 608 661

„Dluhová poradna CPPP“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017199). Projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR.

Doba trvání projektu: 1.7.2021 – 30.6.2023