Socilální služba

Od 1. 7. 2013 poskytuje CPPP sociální službu „Odborné sociální poradenství“. Je registrovaným poskytovatelem této služby podle § 37 (Sociální poradenství) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.Sociální poradenství se poskytuje bývalým vězňům a obětem trestných činů. Místem poskytování je Centrum sociální podpory CPPP, které sídlí v ulici Jos.Písaříka 1542 v Kladně.

Stručný popis sociální služby

Poradenské centrum v Kladně je určeno pro bývalé vězně a oběti trestné činnosti. Naši odborní pracovníci pomohou osobám, které opustily prostředí věznice v orientaci v daňové problematice, dluhové problematice a v dalších odvětvích společenského života, které se jich týkají, ale kvůli době strávené v nápravném zařízení ztratily dané osoby schopnost vypořádat se s běžným způsobem civilního života. V případě potíží při komunikaci s úřady, při uplatňování práv nebo při řešení jiných osobních záležitostí, doprovodí osobně pracovník klienta na místo určení a pomůže mu s úřady jednat. Terapeutické rozhovory by měly zase pomoci především obětem trestných činů vypořádat se s traumatizujícím zážitkem. V případě potíží psychologického rázu se klient domluví s příslušným odborným pracovníkem na dalším postupu podle specifických potřeb jedince.


Cíle sociální služby

  • Odstranění překážek, zabraňujících nebo ztěžujících návrat sociálně vyloučené osoby do společnosti (např. traumatizující zážitek, vyrovnání se se společenským stigmatem aj.)
  • Pomoc při výběru a získání vhodného zaměstnání osobám stigmatizovaným výkonem trestu a osobám s traumatizujícím zážitkem kvůli přímé účasti trestného činu na straně oběti
  • Vyrovnání se s minulostí, motivování začít znovu („fresh start“)

Místem poskytování je:

Regionální a projektová kancelář CPPP

Jos. Písaříka 1542
272 01 Kladno

Tel.: +420 323 608 661

Úřední hodiny: Po: 11:00 – 15:00
Pá: 11:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny pomáháme i klientům v terénu, ovšem až po předchozí telefonické dohodě.